Hospice Sjælland Støtteforening - Bestyrelse og kontingentsatser
Hospice Sjælland Støtteforening - Bestyrelse og kontingentsatser
Hospice Sjælland Støtteforening - Bestyrelse og kontingentsatser
Hospice Sjælland Støtteforening - Bestyrelse og kontingentsatser
Hospice Sjælland Støtteforening - Bestyrelse og kontingentsatser
Hospice Sjælland Støtteforening - Bestyrelse og kontingentsatser
Hospice Sjælland Støtteforening - Bestyrelse og kontingentsatser

Bliv medlem af støtteforeningen – og støt et godt formål!
Henvendelse til formanden, kassereren eller et af bestyrelsens øvrige medlemmer.
Udfyld indmeldelsesblanketten her
 
Kontingent for året 2022: 125,- kr. for enlige, 200,- kr. for ægtefæller/samboende
Kontingent for året 2023: 125,- kr. for enlige, 200,- kr. for ægtefæller/samboende
 
Bankkonto: Nordea, Reg.nr 2290 - konto nr. 3490 763 855 
Støtteforeningens CVR-nr.: 3200 9085 

Gavebeløb op til kr. 17.200 er i 2022 fradragsberettiget på selv­angivel­sen, når beløbet indbe­ta­les på kontonummer:
2540 – 4394 235 259 og navn og CPR-nr. oplyses.
se i øvrigt under "donationer": 
Gaver-donationer-m.m"


Kontakt bestyrelsen 2022-2023:
Formand:Karen Margrethe Lund, Roskilde, tlf.: 26 17 97 66. E-mail: formand@hosjstf.dk
Næstformand: Hanne Høyer Pedersen, Jyllinge, tlf.: 27 30 02 22
Kasserer: Hanne Høyer Pedersen, E-mail: kasserer@hosjstf.dk
Sekretær: Hannelore Reisz, Greve,  tlf.: 23 67 53 73
Ingelise Møller, Roskilde  tlf.: 29 79 99 70
Preben Onsberg, Jyllinge tlf.: 22 43 85 50

Vibeke Møller Mortensen, Holbæk,: tlf. 26 24 40 58
Anne-Lise Kaare Stehn Hansen, Roskilde, tlf. 51307052
Webmaster: webmaster@hosjstf.dk
Planlagte bestyrelsesmøder (afholdes på Hospice Sjælland):
17/8-2022, 4/10-2022, 6/12-2022, 7/2-2023 samt 18/4-2023.
Årsmødet afholdes den 30. maj 2023.
Nyhedsbreve forventes udsendt i maj og november.
Tidligere udsendte nyhedsbreve findes som underpunkt 1 under "arkiv"