Hospice Sjælland Støtteforening - Hospice Sjælland Støtteforening
Hospice Sjælland Støtteforening - Hospice Sjælland Støtteforening
Hospice Sjælland Støtteforening - Hospice Sjælland Støtteforening
Hospice Sjælland Støtteforening - Hospice Sjælland Støtteforening
Hospice Sjælland Støtteforening - Hospice Sjælland Støtteforening
Hospice Sjælland Støtteforening - Hospice Sjælland Støtteforening
Hospice Sjælland Støtteforening - Hospice Sjælland Støtteforening
Hospice Sjælland Støtteforening - Hospice Sjælland Støtteforening

Donationer og gaver
Hospice Sjælland Støtteforening er via Hospice Forum Danmark blevet godkendt til at modtage skattefradragsberettigede gaver jf. ligningslovens § 8.
Det betyder, at indbetalte gavebeløb op til 15.000,- kr., vil kunne indberettes til SKAT, når gavegiver oplyser navn og cpr-nr.
Siden 2011 har denne ordning kunnet benyttes af Støtteforeningens medlemmer, og det er naturligvis håbet og ønsket, at ordningen måtte blive benyttet i de kommende år  – det vil gøre en forskel! 
 
SKAT har lavet nye regler (december 2017),
så gaver til Hospice Sjælland Støtte­forening skal fra januar 2018
ind­betales på en speciel gavekonto, hvis der skal gives fradrag på selv­an­gi­velsen.
Gavekontoens nye nummer er:
Reg. nr. 2540 – konto nr. 4394 235 259
og kan kun benyttes til indbe­ta­ling af gave­beløb.


Vedrørende mindegaver: /gfx/pdf/Mindegave til hjemmeside.pdf

 
Støtteforeningens CVR-nr.: 3200 9085 
 Støtteforeningens egen bankkonto: Reg. nr. 2290  -  konto nr. 3490 763 855
benyttes ved kontingentindbetalinger mm.