Hospice Sjælland Støtteforening
Hospice Sjælland Støtteforening
Hospice Sjælland Støtteforening
Hospice Sjælland Støtteforening
Hospice Sjælland Støtteforening
Hospice Sjælland Støtteforening
Hospice Sjælland Støtteforening
Hospice Sjælland Støtteforening

Støtteforeningens formål:
at udvikle og formidle hospice-tanken og
at støtte Hospice Sjælland med frivilligt socialt og praktisk arbejde.
Hospice Sjælland Støtteforening
Formand:Karen Margrethe Lund, Rugårdsvej 14, 4000 Roskilde, tlf.: 26 17 97 66. E-mail: formand@hosjstf.dk

Hospice Sjælland, Tønsbergvej 61, 4000 Roskilde
Ophold på hospice er gratis;
men alle henvendelser om pladser på hospice skal rettes direkte til Hospice Sjælland på telefon 46 76 29 29,
info@hosj.dk / www.hospice-sjaelland.dk
 Oplysninger om andre hospicer og deres støtteforeninger kan findes på www.hospiceforum.dk