Hospice Sjælland Støtteforening
Hospice Sjælland Støtteforening
Hospice Sjælland Støtteforening
Hospice Sjælland Støtteforening
Hospice Sjælland Støtteforening
Hospice Sjælland Støtteforening
Hospice Sjælland Støtteforening
Hospice Sjælland Støtteforening

Støtteforeningens formål:
at udvikle og formidle hospice-tanken og
at støtte Hospice Sjælland med frivilligt socialt og praktisk arbejde.
Hospice Sjælland Støtteforening
Formand: Kaj V. Hansen, Klostervang 15, 4000 Roskilde
Hospice Sjælland, Tønsbergvej 61, 4000 Roskilde
Ophold på hospice er gratis;
men alle henvendelser om pladser på hospice skal rettes direkte til Hospice Sjælland på telefon 46 76 29 29,
info@hosj.dk / www.hospice-sjaelland.dk
 Oplysninger om andre hospicer og deres støtteforeninger kan findes på www.hospiceforum.dk