Hospice Sjælland Støtteforening
Hospice Sjælland Støtteforening
Hospice Sjælland Støtteforening
Hospice Sjælland Støtteforening
Hospice Sjælland Støtteforening
Hospice Sjælland Støtteforening
Hospice Sjælland Støtteforening
Hospice Sjælland Støtteforening

Ændringer i tidsfølge

På årsmødet i 2018 besluttedes at flytte årsmødet til et tidspunkt af året, hvor det var mindre mørkt om aftenen.
Foreløbig har man fastsat datoen til den 30. april 2019.
Flytningen indebærer dog også at nyhedsbrevet ikke udsendes i januar; men tidligst i slutningen af marts i år. Dermed udsendes heller ikke indbetalingskort for kontingent 2019 før på et senere tidspunkt.
I, der gerne vil være på forkant, kan selvfølgelig indbetale kontingentet på sædvanlig vis til konto 2290  -  3490 763 855. Kontingentet for enlige er fortsat 125,- kr. og for samboende 200,- kr. Husk navn og adresse!
RH