Hospice Sjælland Støtteforening
Hospice Sjælland Støtteforening
Hospice Sjælland Støtteforening
Hospice Sjælland Støtteforening
Hospice Sjælland Støtteforening
Hospice Sjælland Støtteforening
Hospice Sjælland Støtteforening
Hospice Sjælland Støtteforening

Præsentation

Umiddelbart før årsmødets start 30.april 2019 meddelte formanden, Kaj V Hansen, at han alligevel ikke ønskede genvalg til formandsposten, idet han var blevet bekendt med, at en rokade i Roskilde byråd ville medfører, at han som 1. suppleant ville genindtræde i byrådet.
Her var gode råd dyre. Karen Margrethe Lund, Næstformand, indvilligede i at opstille til formandsposten og blev valgt med applaus.
Karen Margrethe er ikke ukendt med formandsposten, idet hun i en periode har været fungerende formand for Støtteforeningen. Karen Margrethe har sin, næsten daglige, gang på hospice både som frivillig og som formand for aktivitetsudvalget. Derudover deltager hun som bestyrelsens repræsentant i Hospice Sjællands haveprojekt.
Endelig kan det tilføjes, at Karen Margrethe Lund var primus motor i opstarten af et korps af frivillige på hospice, hvor hun i en periode fungerede som frivillig koordinator.