Gaver donationer m.m.

Praktiske oplysninger:
Indbetalinger til Hospice Sjælland Støtteforening bedes ske således:

Gaver og donationer med ret til fradrag indbetales på konto:
2540 – 4394 235 259

Indbetalinger såsom kontingent, gaver og donationer (uden ønske om fradrag) samt mindegaver og arv indbetales på konto:
2290 – 3490 763 855


Husk altid navn og adresse og ved ønske om fradrag tillige cpr.nr.