Kontakt bestyrelsen

for Hospice Sjælland Støtteforening:

Medlemmer 2020-2021:
  • Formand:Karen Margrethe Lund, Roskilde, tlf.: 26 17 97 66. E-mail: formand@hosjstf.dk
  • Næstformand: Hanne Høyer Pedersen, Jyllinge, tlf.: 27 30 02 22
  • Kasserer: Anker Axelsen, Roskilde,  tlf.: 29 64 63 80
  • Sekretær: Charlotte Tolderlund, Karlslunde, tlf.: 28 39 11 96
  • Ingelise Møller, Roskilde  tlf.: 29 79 99 70
  • Hannelore Reisz, Greve,  tlf.: 23 67 53 73
  • Vivi Bräuner Thorsen. Greve, tlf.: 20 82 92 12
Webmaster: webmaster@hosjstf.dk
Planlagte bestyrelsesmøder (afholdes på Hospice Sjælland):
26/1-2021, 10/2-2021 samt 9/3-2021
Årsmødet forventes afholdt 31/5- 2021.
Nyhedsbreve forventes udsendt i april og oktober.
Tidligere udsendte nyhedsbreve findes som underpunkt 1 under "arkiv" 

Bliv medlem af støtteforeningen – og støt et godt formål!
Henvendelse til formanden, kassereren eller et af bestyrelsens øvrige medlemmer.
Eller brug indmeldelsesplanketten (underpunkt 2 under "kontakt" /?id=Bliv-medlem=1)
Kontingent for året 2019: 125,- kr. for enlige, 200,- kr. for ægtefæller/samboende
Kontingent for året 2020: 125,- kr. for enlige, 200,- kr. for ægtefæller/samboende
 
Bankkonto: Nordea, Reg.nr 2290 - konto nr. 3490 763 855 
Mobilepay 853624

Støtteforeningens CVR-nr.: 3200 9085 

Gavebeløb op til kr. 15.900 er i 2018 fradragsberettiget på selv­angivel­sen, når beløbet indbe­ta­les på kontonummer
2540 – 4394 235 259
og navn og CPR-nr. oplyses.
se i øvrigt under "donationer":