a) er en opsamling af ældre udgaver af nyhedsbreve (se underpunkt 1)
b) arrangementer og anden form for aktiviteter (se underpunkt 2)