Umiddelbart før årsmødets start 30.april 2019 meddelte formanden, Kaj V Hansen, at han alligevel ikke ønskede genvalg til formandsposten, idet han var blevet bekendt med, at en rokade i Roskilde byråd ville medfører, at han som 1. suppleant ville genindtræde i byrådet.
Her var gode råd dyre. Karen Margrethe Lund, Næstformand, indvilligede i at opstille til formandsposten og blev valgt med applaus.
Karen Margrethe er ikke ukendt med formandsposten, idet hun i en periode har været fungerende formand for Støtteforeningen. Karen Margrethe har sin, næsten daglige, gang på hospice både som frivillig og som formand for aktivitetsudvalget. Derudover deltager hun som bestyrelsens repræsentant i Hospice Sjællands haveprojekt.
Endelig kan det tilføjes, at Karen Margrethe Lund var primus motor i opstarten af et korps af frivillige på hospice, hvor hun i en periode fungerede som frivillig koordinator.