Udsættelse af årsmøde 
 
                                

Kære medlemmer

I det medsendte nyhedsbrev kan I læse en "Indbydelse til årsmøde og program for årsmødet".

Da nyhedsbrevet blev sendt til trykning kendte vi ikke til Corona Virus og den situation, hele det danske samfund nu er i, så derfor denne meddelel-se.

Vi må desværre udsætte årsmødet indtil der igen er normale tilstande i Danmark, og Støtteforeningen vil via de informationskanaler, der er til vores medlemmer, udsende indbydelse med en ny dato for årsmødet.

Derfor opfordres I til at holde øje med vores hjemmeside www.hosjstf.dk

og i nyhedsbrevet I sidder med, opfordrer vi til, at I, der har mulighed for det, sender jeres e-mailadresse til a.axelsen@hotmail.dk

Det håber vi rigtig mange vil gøre. Det vil gøre kommunikationen med de af jer, der har en e-mailadresse. meget lettere og det vil spare Støttefor-eningen for en del portoomkostninger. Det har Anker Axelsen også infor-meret om i Nyhedsbrevet.

I håb om, at alle kommer raske og godt gennem denne Corona tid sendes

de bedste hilsner fra Støtteforeningens bestyrelse.