Så foreligger der referat for årsmøde 2020, som blev afholdt 31. maj 2021.

http://www.hosjstf.dk/?id=476&c=Aarsmoeder