Så er årsregnskabet for 2020 tilgængeligt her på hjemmesiden.

http://www.hosjstf.dk/gfx/pdf/%C3%85rsregnskab%202020%20underskrevet_.pdf