Hospice Sjælland Støtteforening - Bestyrelse og kontingentsatser
Hospice Sjælland Støtteforening - Bestyrelse og kontingentsatser
Hospice Sjælland Støtteforening - Bestyrelse og kontingentsatser
Hospice Sjælland Støtteforening - Bestyrelse og kontingentsatser
Hospice Sjælland Støtteforening - Bestyrelse og kontingentsatser
Hospice Sjælland Støtteforening - Bestyrelse og kontingentsatser
Hospice Sjælland Støtteforening - Bestyrelse og kontingentsatser

Bliv medlem af støtteforeningen – og støt et godt formål!
Henvendelse til formanden, kassereren eller et af bestyrelsens øvrige medlemmer.
Udfyld indmeldelsesblanketten her
 

Kontingent for året 2023: 125,- kr. for enlige, 200,- kr. for ægtefæller/samboende
Kontingent for virksomheder for året 2023 er kr. 1000.- kr.

 
Bankkonto: Nordea, Reg.nr 2290 - konto nr. 3490 763 855 
Støtteforeningens CVR-nr.: 3200 9085 

Gavebeløb op til kr. 17.700 er i 2023 fradragsberettiget på selv­angivel­sen, når beløbet indbe­ta­les på kontonummer:
2540 – 4394 235 259 og navn og CPR-nr. oplyses.
se i øvrigt under "donationer": 
Gaver-donationer-m.m"


Kontakt bestyrelsen 2023-2024:
Formand:Hanne Høyer Pedersen, Jyllinge, tlf.: 27 30 02 22E-mail: formand@hosjstf.dk
Næstformand: Jytte Frykman Hansen, Solrød Strand, tlf.: 40 28 51 87
Kasserer: Vibeke Møller Mortensen, Holbæk,: tlf. 26 24 40 58
Sekretær: Ingelise Møller, Roskilde  tlf.: 29 79 99 70
Preben Onsberg, Jyllinge tlf.: 22 43 85 50
Hannelore Reisz, Greve, tlf. 23 67 53 73
Anne-Lise Kaare Stehn Hansen, Roskilde, tlf. 23 67 53 73