Gaver donationer m.m.Praktiske oplysninger:
Indbetalinger til Hospice Sjælland Støtteforening bedes ske således:

Gaver og donationer med ret til fradrag indbetales på konto 2540 – 4394 235 259 - Beløb op til kr. 17.700 er i 2023 fradragsberettiget på selv­angivel­sen når navn og CPR-nr. oplyses og dette indberetter støtteforeningen til SKAT se link vedr. fradrag SKAT.dk:

Indbetalinger som kontingent, gaver og donationer (uden ønske om fradrag) samt mindegaver og arv indbetales på konto:
2290 – 3490 763 855

Angiv venligst hvad indbetalingen dækker.


Husk altid navn og adresse og ved ønske om fradrag tillige cpr.nr.
Jfr. gældende GDPR-regler opbevares CPR- numre ikke.