Hvad er en mindegave?
 
En mindegave er en smuk måde at sige farvel på, og Hospice Sjælland Støtteforening tilbyder at formidle sådanne mindegaver.
Mindegave er en donation, som vil blive anvendt til Støtteforeningens arbejde på Hospice Sjælland til glæde for patienter og deres pårørende.
I forbindelse med en bisættelse eller begravelse vælges ofte en mindegave i stedet for blomster, der som Grundtvig skrev, kan visne før sol nedgår.

Bidrag kan indbetales til Hospice Sjælland Støtteforenings konto i Nordea reg.nr. 2290 kontonr. 3490 763 855.
Husk i forbindelse med indbetaling at oplyse afdødes navn og indbetalers navn og adresse.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til støtteforeningens kasserer på tlf. 27 30 02 22.