Hospice Sjælland

 
- hvor livet leves! 

Hospice Sjælland Støtteforening
 
Støtteforeningen for Hospice Sjælland blev stiftet den 5. marts 2002. Formålet med foreningen var at oprette et hospice i det daværende Roskilde Amt. Det lykkedes – og Hospice Sjælland stod færdigt og blev åbnet den 19. juni 2006.
Hospice Sjælland Støtteforening har som værdigrundlag det kristne livs- og menneskesyn, men vi respekterer naturligvis, at medlemmerne har en anden eller ingen religiøs orientering.
Det er foreningens formål og opgaver:
• at udvikle og formidle hospice-tanken og at støtte Hospice Sjælland med frivilligt, socialt og praktisk arbejde,
• at informere om hospice-sagen,
• at inspirere foreningens medlemmer til at deltage i de aktiviteter på Hospice Sjælland, som kan varetages af de frivillige,
at være til rådighed for støtteopgaver som er relevante og mulige i samarbejde med hospicechefen eller en kommunale hjemmepleje, jf. publikation „Center for Lindrende indsats - anbefalinger og forslag til den videre proces“,
• at varetage kontakt til Hospice Forum Danmark og relevante lokalforeninger inden for sundhedsområdet.
Medlemskab af Hospice Sjælland Støtteforening udløser samtidig medlemskab af Hospice Forum Danmark.