Frivillige gør en forskel 

Den frivillig indsats er på alle hospicer et supplement til den professionelle indsats. De frivillige kan varetage mange forskellige opgaver, f.eks.:  

 • Vært i opholdsstuen i forbindelse med måltider
 • Besøgsven for patienter
 • Praktisk hjælp inde såvel som ude
 • Hjælp til at arrangere og afholde arrangementer i huset 
 • Hjælp til udsmykning af hospice ved højtider/årstider.
   

Krav til dig som frivillig:

At du har lyst til at bruge nogle timer af din tid til at gøre en forskel og glæde andre.
 
Du skal:
 • være ressourcestærk og moden
 • være fortrolig med sorg og det at miste
 • være afklaret med at frivilligarbejdet ikke er selvterapi
 • være empatisk og udadvendt, uden at være anmassende
 • have situationsfornemmelse og godt humør
 • udvise respekt overfor patientens ønsker og behov
 • respektere grænsen til det faglige arbejde.

Du har naturligvis tavshedspligt overfor det, du oplever og hører på Hospice Sjælland i relation til patienterne.

Kontakten til og med de frivillige varetages af ledelsen og frivilligkoordinatoren. De frivillige modtager en grundig instruktion i opgaverne, og der afholdes relevante kurser samt supervision efter behov. Dette sikrer, at de frivillige er i stand til at varetage opgaverne bedst muligt.

Er du interesseret, er du velkommen til at kontakte Vibeke Steen Lund på tlf. 46 76 29 29 eller pr. mail til vslu@hosj.dk

Vi glæder os til at høre fra dig.
 
 
    Vibeke Steen Lund                                
Frivilligkoordinator                             

                                          

Se også:
www.hospice-sjaelland.dk/bliv-frivillig